Persoonlijke bezorging voor Kerst

Heb jij nog last minute een kerstoutfit nodig en woon je binnen een straal van 10 km van Franeker? Geen paniek! De postbezorgers zijn druk deze dagen en daarom zorgen wij er persoonlijk voor dat jij je bestelling nog voor de kerst in huis hebt. Shop voor donderdag 24 december 12:00 uur online met 30% korting, dan springen wij zo snel mogelijk in onze Lodewijk Mode voor Mannen Mini om je pakket nog voor de kerst persoonlijk bij jou thuis af te leveren!

Gelieve wel je telefoonnummer doorgeven bij je bestelling. Dan kunnen we contact met je opnemen als dat noodzakelijk is. 

De steden en dorpen die aan deze actie meedoen:

- Achlum 8806
- Arum 8822
- Baaium 8807
- Berltsum 9041
- Dongjum 8808
- Dronryp 9035
- Franeker 8801 & 8802
- Harlingen 8861 8862
- Herbaijum 8807
- Hitzum 8805
- Iens 8733
- Kimswerd 8821
- Klooster lidlum 8853
- Menaam 9036
- Midlum 8871 8872
- Minnertsga 9047
- Oosterbierum 8854
- Oosterlittens 8835
- Pietersburum 8856
- Pingjum 8749 8751
- Ried 8811
- Sexbierum 8855
- Sint Annaparochie 9076
- Sint Jacobiparochie 9079
- Spannum 8843
- Tzum 8804
- Tzummarum 8851
- Wijnaldum 8857
- Winsum 8831
- Witmarsum 8748
- Wjelsryp 8842
- Wommels 8731